×LETOŠNÍ SBĚRY JAHOD 2022 JSOU UKONČENY
Jahody_FB1.jpg

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1.1.2016

Ing. Lukáš Ondráček
Malochyně 1
Libice nad Doubravou
Chotěboř 583 01

IČO:04743679
(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Dodavatel se zabývá prodejem rostlinného materiálu (dále jen „“zboží​) formou zásilkového prodeje (dále jen „prodej zboží“​). Dodavatel vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“​) jako závazné pro úpravu právních vztahů v oblasti prodeje zboží.
 

OBJEDNÁVKA, KUPNÍ SMLOUVA

Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě (internet) na webové adrese: http://www.jahodyondracek.cz. Objednávku lze provést také telefonicky, e-mailem či písemně na samostatném papíře, kde je nutné zadávat dodací adresu. Dále uvede, zda v případě vyprodání konkrétní odrůdy souhlasí s adekvátní náhradou či nikoliv. Pokud není uvedeno, je toto považováno za souhlas. Též je vhodné uvedení telefonního čísla zákazníka pro případnou konzultaci objednávky. Učiněná objednávka je závazná. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dnů od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty.

CENOVÉ PODMÍNKY

Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny na webové adrese: http://www.jahodyondracek.cz/menu/cenik a jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním předpisem. 


DODÁNÍ, RESP. ODBĚR ZBOŽÍ PŘI ZÁSILKOVÉM ZPŮSOBU PRODEJE

Expediční sezóny probíhají 2x v roce, vždy v době, která odpovídá jak možnostem přepravy živých rostlin, tak jejich výsadbě.
- Jarní sezóna pro Frigo sadbu probíhá od cca 10.dubna do 25.dubna
- Podzimní sezóna pro Zelenou sadbu probíhá od cca 10.září do 25. září 
Uváděné termíny jsou pouze orientační, rozesílání je vždy závislé na konkrétním teplotním průběhu.
Znamená to tedy, že v případě přijetí objednávky od druhé poloviny dubna do konce dubna a od poloviny září do konce září (v době vhodné k sázení rostlin), bude objednávka zákazníka vyřízena bez zbytečného odkladu v co nejkratším možném termínu. Zákazník bude před odesláním telefonicky informován nebo mu bude zaslána sms zpráva, kde bude uveden předběžný termín doručení.

Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy. Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Zásilky rozesíláme prostřednictvím České pošty, s.p. jako „balík na poštu" nebo „balík do ruky", to znamená, že zákazník může objednané zboží očekávat již druhý den po expedici zásilky. Náklady dopravy zboží do místa odběru nese vždy kupující a činí 155 Kč.

REKLAMACE

Ing. Lukáš Ondráček dodavatel jahodníku, IČO:04743679 , zaručuje kvalitu sadebního materiálu jahodníku v souladu s platnou vyhláškou a normami ČSN v toleranci, které jsou v těchto obsaženy, zákon č.219/2003Sb. Sazenice jsou několikrát v roce kontrolovány státní institucí ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA. Na základě těchto kontrol je vydáván certifikát o možnosti prodeje. Reklamace zjevných vad přijímáme do 7 dnů od převzetí sazenic. Jedná se zejména o nedodržení standardů, mechanické poškození, nebo nižší počty výsadbového materiálu než je deklarováno. Při reklamaci je nutné předložit sazenice jahodníku nebo fotodokumentaci záhonu, celého pozemku. V případě uznání reklamace budou sazenice nahrazeny v nejbližším možném termínu na základě domluvy obou stran. Reklamace skrytých vad do 2 měsíců od převzetí sazenic, které se projeví po výsadbě frigo sazenic, kdy sazenice nenaraší, nebo jen ve velmi malém počtu. Odběratel musí doložit kdy a kde sadební materiál založil, kdy ho vysázel a kam a doložit celou dobu nakládání se sadebním materiálem od jeho nákupu. Oprávněné reklamace budou řešeny náhradní dodávkou sadebního materiálu v nejbližším možném termínu podle domluvy obou stran. Veškeré reklamace musí být podány písemně a adresovány na sídlo firmy nebo provozovny. Firma Ing. Lukáš Ondráček se zavazuje vyjádřit k reklamacím zjevných vad do 7 dnů a u reklamací skrytých vad do 30 dnů po jejich písemném podání. Vyšší moc Firma neručí za reklamace vztahující se k nedodání sadebního materiálu, pokud toto nastalo u důvodu klimatických, nebo bylo způsobeno nehodou anebo z jakýchkoliv dalších důvodů, které nejsou v naší moci.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o koupi zboží do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení je kupující povinen: - zaslat dodavateli písemně odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury a datem nákupu, dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny - v případě, že již bylo zboží kupujícím převzato, zaslat jej doporučeně a pojištěné zpět na adresu: Ing.Lukáš Ondráček, Malochyně 1,583 01 Chotěboř. V opačném případě dodavatel neodpovídá za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy. K odstoupení je zákazník povine přiložit originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel při převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po započtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) a poštovného složenkou nebo převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy považuje za neplatné a zboží bude vráceno kupujícímu zpět nebo pro něj bude uschováno v skladovacích prostorách dodavatele za manipulační poplatek ve výši 0,1% kupní ceny zboží za každý den úschovy (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, náklady spojené s užitím prostor pro úschovu a pojištění cizích věcí movitých). Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny zboží se provádídobírkou při převzetí zboží , pokud není dohodnuto jinak.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, kde Ing. Lukáš Ondráček, podnikatelse sídlem Malochyně 1, Libice nad Doubravou,583 01 Chotěboř, vystupuje jako dodavatel, prodávající, a to ode dne jejich vyhlášení. Ing. Lukáš Ondráček si vyhrazuje právo změny těchto VOP.
V Malochyně 1.1.2016

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

 

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

 

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

 

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

 

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese info@jahodyondracek.cz.

Pěstitel
Josef Ondráček
Mob
.:
 +420 723 283 754
www.jahodyondracek.cz
info
@jahodyondracek.cz

Otevírací doba
Pondělí 8:00-17:00
Úterý 8:00-17:00
Středa 8:00-17:00
Čtvrtek 8:00-17:00
Pátek 8:00-17:00
Sobota 8:00-17:00
Neděle 8:00-17:00
PočasíName
Email
Comment
Or visit this link or this one